Ciekawe

Wszystko o systemie transportowym

Transport to bardzo ważna dziedzina, która ma wpływ na rozwój czynników społecznych, ekonomicznych ekologicznych, przestrzennych i funkcjonalnych. System transportowy wpływa na jakość życia w mieście i stanowi jego integralną część, a jego stopień rozwoju decyduje o dostępności komunikacyjnej danego obszaru.

Co wchodzi w skład systemu transportowego?

System transportowy elementy ma zebrane w cztery podsystemy. Pierwszym z nich jest komunikacja indywidualna, w skład której wchodzą elementy liniowe, czyli sieci drogowe i uliczne oraz elementy punktowo-sieciowe, takie jak parkingi, punkty przeładunkowe i zaplecza techniczne oraz potoki ruchu. Komunikacja zbiorowa, kolejny podsystem, składa się z elementów liniowych, czyli układu linii, elementów punktowo-sieciowych, czyli dworców, przystanków, zapleczy oraz warsztatów naprawczych, taboru i potoków pasażerskich. Kolejnym podsystemem jest pieszy i rowerowy. Zawiera on elementy liniowe, czyli sieć pieszych ciągów i rowerowych oraz wszelkie elementy punktowe, czyli punkty widokowe i urządzenia postojowe dla rowerów. Ostatnim podsystemem jest ten, który dotyczy kolei, dróg, wody i powietrza. Jeśli chodzi o ten system transportowy elementy ma liniowe, czyli sieci i linie oraz punktowe, czyli dworce, przystanki, porty, warsztaty i zaplecza.

Jakie są funkcje systemów transportowych?

Funkcji systemów transportowych może być kilka. Pierwszą z nich jest usługowa i to właśnie od niej zależy sprawność układu komunikacyjnego. Funkcja może być także stymulująca rozwój obszaru, która polega na udostępnieniu terenu, a także na rozwijaniu podaży usług transportowych. Kolejną funkcją jest hamująca, której zadanie polega na tworzeniu barier transportowych. Ostatnią funkcją jest tworzenie kompozycji przestrzennych.

Czym cechuje się system transportowy?

Główna cechą systemu transportowego jest jego złożoność. System transportowy składa się z wielu elementów, a także z interakcji i reakcji pomiędzy nimi i otoczeniem. Inną cechą jest probabilizm, który cechuje się nieprzewidywalnością różnych zjawisk, stanów, relacji i sprzężeń pomiędzy procesami zachodzącymi w transporcie.Kolejną, ważną cechą w systemie transportowym jest jego dynamiczność. Podlega on zmianie w czasie, przestrzeni i szybko adaptuje się do nowych uwarunkowań. System transportowy ma także ograniczoną zdolność do samoregulacji. System ten jest stworzony przez człowieka, dlatego nie ma możliwości samolikwidacji zaistniałych odchyleń, zdarza się również, że działa zawodnie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie system transportowy elementy.

Sitemap