Ciekawe

Programy do inwentaryzacji środków trwałych

Do niedawna jedyną metodą przeprowadzania inwentaryzacji było ręczne księgowanie majątku. Obecnie procesy te są zdecydowanie ułatwione. Inwentaryzacja środków trwałych według nowych standardów przeprowadzana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu i odpowiedniego oprogramowania.

Oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych pozwala nie tylko na prowadzenie ewidencji majątku przedsiębiorstwa, ale także pomaga podjąć decyzje o uzupełnienie parku maszynowego czy zaplecza w postaci nieruchomości.

Cele inwentaryzacji środków trwałych

Inwentaryzacja środków trwałych ujawnia fakty utraty, zniszczenia, kradzieży mienia, pomaga zapobiegać takim przykrym zdarzeniom. Audyt dyscyplinuje personel, zwiększa odpowiedzialność pracowników za bezpieczeństwo powierzonego im majątku. Innym celem inwentaryzacji jest dobre zarządzanie aktywami. Kontrola pokazuje w jakim stanie są środki trwałe, ile ich jest, czy mogą dalej pełnić swoje funkcje lub czy konieczna jest ich wymiana. Aktywa, które znajdują się w bilansie, ale nie są wykorzystywane przez firmę, można wydzierżawić lub sprzedać. Na podstawie wyników inwentaryzacji kierownictwo przedsiębiorstwa może podjąć świadomą decyzję o ponownym doposażeniu produkcji, o remoncie budynków bądź o zakupie lub zbyciu kolejnych nieruchomości.

Jak często należy przeprowadzać inwentaryzację?

Inwentaryzację środków trwałych należy przeprowadzać co najmniej 1 raz na 3 lata. Dokładny termin inwentaryzacji jest określany przez firmę indywidualnie. Z reguły inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się przed raportowaniem rocznym. Ustawodawstwo określa jednak przypadki, w których spółka jest zobowiązana do przeprowadzenia inwentaryzacji. Wśród determinowanych przepisami powodów należy wymienić:
– przekazanie nieruchomości do wynajęcia
– reorganizacja przedsiębiorstwa
– likwidacja firmy
– sprzedaż nieruchomości
– zmiana na stanowisku osób odpowiedzialnych finansowo lub kierownika zespołu.Inwentaryzacja środków trwałych może odbyć się także na wniosek członków zespołu lub w przypadku odejścia z zespołu więcej niż połowy jego składu.

Inwentaryzacja prostsza niż kiedykolwiek

Oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych jest pomocne przy

ustaleniu kradzieży, nadużycia, uszkodzenia mienia lub przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok. Programy inwentaryzacyjne skutecznie wspierają także każdą awaryjną sytuację w firmie związaną z planowaniem zmian w strukturze, czy nawet rozwoju i inwestowania. Procedurę inwentaryzacji środków trwałych ustala kierownik przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji znajdziesz na stronie oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych.

Sitemap