Dom i Wnętrze

Czy konstrukcje żelbetowe są konstrukcjami betonowymi?

W różnego typu artykułach często padają frazy konstrukcja żelbetowa lub konstrukcja betonowa. Nie każdy wie, z czego wykonany jest dany obiekt budowlany lub z czego powinien być wykonany. Warto poznać wiedzę, która pozwoli odróżnić konstrukcje żelbetowe od betonowych i ułatwi prawidłowe stosowanie powyższych fraz.

Pojęcie konstrukcji żelbetowej

Konstrukcja żelbetowa (inaczej zwana krótko żelbetem) jest wykonana z betonu z domieszką stali. Dokładniej ujmując i wyrażając się podręcznikowo, konstrukcje żelbetowe są tworzone z betonu, do którego dokłada się wkładki stalowe.

Należy mieć jednak na uwadze, że liczba wkładek stalowych nie świadczy, że jest to żelbet. Mimo zastosowania wkładek stalowych konstrukcję wciąż możemy nazywać betonową.

Pojęcie konstrukcji betonowej

Jak już było zaznaczone, konstrukcja betonowa może mieć pewne ilości wkładek stalowych i wciąż być nazywana betonową. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy liczba tych wkładek stalowych jest mniejsza niż minimalna liczba wkładek stalowych dla konstrukcji żelbetowych.

Najpowszechniejszymi budowlami stworzonymi z konstrukcji betonowych są ściany oporowe, zapory, mosty drogowe i drogowe nawierzchnie.

Najważniejszą właściwością betonu jest jego znakomita praca na ściskanie. Nie jest on jednak zbyt dobrym materiałem pracującym na rozciąganie.

Budowa konstrukcji żelbetowych

Konstrukcje tego typu są wykonane z odpowiedniej warstwy betonu i stali zbrojeniowej, która jest ułożona w odpowiednich odległościach od siebie. Dlaczego stal i beton razem? Są to materiały, które bardzo dobrze ze sobą współpracują i uzupełniają swoje braki. Beton jest dobrym materiałem na ściskanie, a stal odwrotnie – na rozciąganie.

Odpowiednia liczba wkładek stalowych jest obliczana przez konstruktora, który musi dostosować zapotrzebowanie na daną budowlę. Potrzeba niezbędnej ich ilości, by konstrukcja mogła w całości dobrze pracować.

Wkładki stalowe znajdują się w środku betonu, więc są automatycznie przez niego zabezpieczone. Zwiększa się tym samym ich odporność na korozję, a ich nośność w wyniku ewentualnego pożaru jest zmniejszona. Beton natomiast pełni funkcję izolacji termicznej, która ochrania stal przed różnymi czynnikami wpływającymi negatywnie na nośność wkładek stalowych.

Jak widać, istnieje różnica w dwóch podobnych, ale jednak różnych pod względem budowy konstrukcjach. Żelbet można wykonywać na miejscu budowy lub w odpowiednich fabrykach. Stosuje się go także do budowy mostów, zapór, ścian oporowych czy innych obiektów budowlanych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie konstrukcje żelbetowe http://www.fabudwkb.com.pl/.

krzesło metalowe ogrodowe Luksusowe meble na taras producent mebli artystycznych metalowych